Ploegen

We organiseren 2x per jaar ploegwedstrijden, in het voorjaar en het najaar. De voorjaar-ploegwedstrijd is altijd op een zondag en de najaar-ploegwedstrijd is op een zaterdag. De deelnemers zijn heel divers, van ervaren ploegers die we elk jaar terug zijn tot beginnende ploegers.

Het ploegen start om 10:00uur en rond 15:00uur worden de punten van de jury geteld waarna der een prijsuitreiking volgt.

Bezoekers zijn van harte welkom, kom dus gerust kijken als er geploegd wordt.

De wedstrijdploegers worden verdeeld in 4 categorieën:

  • Heen en weergaande ploegen
  • Rondgaande ploegen hef
  • Rondgaande ploegen wiel
  • Parallel ploegen

Locatie:
Deze wisselt en wordt bekend gemaakt via “Den Uitlaat”, website en facebook.

Voor meer inlichtingen kan men Coen Verhoeven bellen, 06-10821269.